Associacions i grups de suport

Existeixen nombrosos grups de suport i centres de referència amb pàgines webs on trobar una informació detallada i molt interessant.

El nostre consell és que les pacients s’informin el millor possible, encara que a vegades un excés d’informació pot confondre. Aquest és el perill real d’Internet, on a vegades podem trobar informació no contrastada que ens porti pel camí erroni.

La llista d’associacions i centres de referència que els proposem és una selecció d’algunes de les pàgines web que considerem que poden ser-los útils i que coneixem directament.

Societats Científiques i Centres Mèdics de referència

GEICAM

Grup Espanyol d’Investigació de Càncer de Mama

SECPRE

Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica

SEGO

Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetricia

SEOM

Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica

SESPM

Societat Espanyola de Sonologia i Patologia Mamària

Robert J. Allen, MD

Centre per Reconstrucció Mamària Microquirúrgica

Clínica Planas

Blog de Reconstrucció
Mamària

Clínica Planas

Unitat Avançada de Reconstrucció Mamària

Associacions de dones i Grups de suport

Grup ÁGATA

Associació catalana de dones afectades pel càncer de mama

AMAC Albacete

Associació de Dones afectades pel càncer de mama

AECC

Associació Espanyola Contra el Càncer

FECMA

Federació Espanyola de Càncer de Mama

FEFOC

Federació Espanyola de Formació Oncològica

GAMIS

Grup d’Ajuda
Mama i Salut

GINESTA

Grup d’autoajuda per a dones amb càncer de pit

KATXALIN Guipuzcoa

Associació de dones afectades pel càncer de mama

Grup ARIADNA

Associació de dones en lluita de les malalties del càncer de mama