Tractament del Limfedema

El limfedema no és altra cosa que una acumulació de líquid (limfa) en una extremitat degut a una interrupció o alteració del sistema limfàtic.  El limfedema de l’extremitat superior pot ser congènit, però la causa més freqüent en el nostre entorn en són les seqüeles del tractament de certs tipus de càncer (càncer de mama, melanoma, sarcoma, etc), altres causes menys freqüents són certs processos infecciosos com la filaria.

Un 10% de les pacients que han estat tractades de càncer de mama (radioteràpia axilar, buidaments ganglionars, gangli centinela) desenvolupen un limfedema en l’extremitat superior. No necessàriament sorgeix de forma immediata després de la cirurgia, sinó que pot transcórrer un cert temps (fins i tot anys) abans de fer-se patent o visible. La incapacitat que provoca aquesta patologia, així com el risc de complicacions com les limfangitis, són una de les seqüeles més importants del càncer de mama.

Fins fa pocs anys, el limfedema s’abordava únicament amb tractaments conservadors, com massatges i col·locació d’embenaments. Actualment disposem d’unes noves tècniques quirúrgiques que presenten uns resultats realment esperançadors:

 

Transferència ganglionar microquirúrgica:

Aquesta tècnica consisteix en extirpar ganglis sans vascularitzats d’una part del cos on són prescindibles, com la zona inguinal superficial, i traslladar-los a l’aixella mitjançant una transferència microquirúrgica.

Aquesta tècnica es du a terme sota anestèsia general i la pacient ha de romandre hospitalitzada durant 3 o 4 dies.

 

Anastomosi microquirúrgica limfatic-venosa:

Aquesta tècnica consisteix en unir els vasos limfàtics superficials amb les venes subdèrmiques de l’extremitat afectada amb petites incisions. D’aquesta manera, es deriva la limfa del sistema limfàtic a les venes per descarregar el limfedema.

Aquesta segona opció es pot realitzar amb anestèsia local i la pacient ha de romandre ingressada només un dia.

 

Transferència ganglionar microquírúrgica

Anastomosi microquirúrgica limfàtico-venosa

 

Un cop realitzades aquestes intervencions, les pacients han de sotmetre’s a un programa de rehabilitació. És important intervenir el limfedema durant el primer any, quan encara no s’ha instaurat i no hi ha fibrosi residual, ja que d’aquesta manera s’obtindran resultats més satisfactoris.

Altres tècniques:

Reconstrucció Mamària

Reconstrucció Genitourinària

Altres camps
d’interès

Amb l’objectiu d’aconseguir un tractament que sigui capaç de curar i millorar la vida de les pacients, hem iniciat aquesta acció solidària amb la bodega de vins Jaume Llopart Alemany.

Amb la compra d’aquest vi, una part dels beneficis anirà destinada a l’Institut d’Investigació de l’Hospital Universitari de Sant Pau – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel programa d’Investigació en Limfedema que lidera el Dr. Jaume Masià.